เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

        บริษัท ทีแอนด์ที อินโนเทค อลูมินั่ม จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอลูมิเนียมเส้นแบรนด์ T&T ซึ่งมีมาตรฐานการรับรอง (มอก) และเป็นตัวแทนจำหน่ายของอลูมิเนียมอื่นๆ  ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย  และยังจำหน่ายอุปกรณ์  Hardware  ที่ใส่กับอลูมิเนียมในระดับ Hi-End เช่นบาน Euro , บาน P8 และบานเพี้ยม เป็นต้น มีจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก จัดส่งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด รับติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง และกระจกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการ  หมู่บ้านจัดสรร โรงแรม หน่วยงานราชการ ที่อยู่อาศัย และ สำนักงานต่างๆ
        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมงานอลูมิเนียมที่มีคุณภาพ และในราคาที่ย่อมเยาว์ เช่น เครื่องตัด 45 องศา  เครื่องตัด 90 องศา และเครื่อง Copy Router  เครื่องเข้ามุม  เครื่องเจาะรู เป็นต้น

        บริษัทฯ มุ่งตอบสนองลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า ทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่  จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสม และมุ่งเน้นการให้คำแนะนำ อุปกรณ์ Hardware อลูมิเนียมในกลุ่ม Euro Profile และ วิธีการประกอบติดตั้ง  และได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางบริษัทฯ เปิด web site  www.tt-innotech.com  สามารถรับชมสินค้า และ Download แคตตาล็อค Online  อุปกรณ์ อลูมิเนียมเส้น และเครื่องจักร

        ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นก้าวหนึ่ง ที่ตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาระบบงานอลูมิเนียมไทย โดยใช้เครื่องจักรในการทำงาน ทำให้ได้มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการติดตั้งอลูมิเนียม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำธุรกิจทั่วไป และเป็นรายได้ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

"เปลี่ยนธุรกิจ เป็นศูนย์การเรียนรู้"

วิสัยทัศน์ขององค์กร


บริษัท จำหน่ายเส้นอลูมิเนียมชั้นนำของประเทศ และอุปกรณ์ Hardware ที่มีคุณภาพสูง ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมุ่งมั่นพัฒนาการทำธุรกิจให้เป็นแบบ ศูนย์การเรียนรู้

ภารกิจขององค์กร

ให้บริการด้านสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม

ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

สร้างเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปิดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการอลูมิเนียมทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

วัตถุประสงค์ขององค์กร


  1. ลูกค้ามีความพึงพอในต่อการซื้อสินค้าและเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กร
  2. บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
  3. เครือข่ายธุรกิจที่เป็นองค์กรความร่วมมือมีศักยภาพในการแสวงหาตลาดธุรกิจใหม่ และลูกค้าเพิ่มขึ้น
  4. พนักงานมีความพึงพอในต่อการบริหารบุคคลของบริษัทฯ